Anlita oss

Vi har många sånger på repertoaren och föreslår gärna sånger. Önskar ni andra sånger ser vi till att lära oss dem och fixa fram arr om det behövs.
Det går bra att anlita hela gruppen, eller bara en solist, duo osv.